Treść ładuje się...
grapenet

grapenet

PC / Oprogramowanie

Za pomocą naszego oprogramowania zawsze będziesz mieć kontrolę nad Twoimi danymi. Wszystko jest łatwe do uzyskania - raporty, alarmy i wiele innych funkcji. GNSoft może działać na dowolnym komputerze / tablecie z systemem Windows.
POKAŻ SZCZEGÓŁY

Bramka sieciowa

Reprezentuje główny element systemu. Umożliwia komunikację między komputerem a serwerem a resztą systemu. Do wyboru są dwa typy komunikacji - ETH (Ethernet) lub USB.
POKAŻ SZCZEGÓŁY

Węzeł sieciowy

Węzeł siecowy umożliwia przesyłanie danych pomiędzy czujnikami i bramą. Czujniki podłączono do węzła za pomocą standardowego 4-żyłowego kabla telefonicznego, co ułatwia dostosowanie kabla do własnych potrzeb. Węzeł następnie wysyła dane do bramy za pośrednictwem połączenia bezprzewodowego w celu dalszego przetworzenia.
POKAŻ SZCZEGÓŁY

Czujniki

Oferujemy dwa typy czujników – do pomiaru temperatury oraz łączony do pomiaru temperatury i wilgotności względniej. Inne typy czujników są obecnie w trakcie opracowywania. Wszystkie czujniki są skonstruowane jako "przejście" tak, że mogą być połączone ze sobą. Możliwe jest połącznie do 8 czujników temperatury w jednej linii.
POKAŻ SZCZEGÓŁY
HHH

URZĄDZENIA

Bramka sieciowa typu USB

Brama USB jest częścią pakietu startowego GrapeMS 15 MINI. Brama USB jest zalecana dla systemów z niewielką liczbą węzłów siciową i mniejszych pomieszczeń.

Bramka sieciowa - Ethernet

Brama Ethernet umożliwia podłączenie bezpośrednio do komputera lub jeśli jest to konieczne, można podłączyć więcej bramek do routera / przełącznika. W przypadku podłączenia więcej niż jednej bramki można ustawić inną częstotliwość próbkowania dla każdej bramy indywidualnie. Jest to bardzo przydatna funkcja pomagająca w ustawianiu czujników w krytycznych punktach, gdzie wymagany jest bardziej szczegółowy pomiar. Pozostałe czujniki można pozostawić z niższą częstotliwością w celu wydłużenia żywotności baterii.

Węzeł sieciowy V1.02

Węzeł siecowy zapewnia bezprzewodową komunikację z bramką sieciową. Do każdego węzła można podłączyć maksymalnie do 8 czujników temperatury lub do 6 czujników temperatury i 1 czujnik połączony (temperatura / wilgotność względna). Aby ułatwić instalację, czujniki można podzielić na dwie gałęzie. Czujniki są połączone za pomocą standardowego, 4-rdzeniowego kabla telefonicznego, który umożliwia dostosowanie długości kabla do własnych potrzeb.

Sensory temperatory

Sensory łączone (temperatury/ wilgotność względna)

SSS

OPROGRAMOWANIE

GNSoft LITE

Nasza wersja LITE GNSSoft umożliwia wykonywanie podstawowych czynności, takich jak zarządzanie pomiarami, zmiana ustawień wiadomości alarmowych, zarządzanie planami pobierania próbek i eksportowanie danych pomiarowych. Wersja LITE jest oferowana razem z mini zestawem GrapeMS 15 MINI.

GNSoft BASIC

Dla bardziej wymagających klientów istnieje rozszerzona wersja LITE, która zawiera na przykład możliwość tworzenia własnej siatki pomiarowej, generowania regularnych raportów i zaawansowane ustawienia komunikatów alarmowych.

GNSoft PROFI

Jest to pełna wersja naszego oprogramowania, przeznaczona głównie dla przemysłu farmaceutycznego. Oprogramowanie jest w pełni zgodne z 21 CFR część 11. Wersja PROFI zawiera takie funkcje, jak zarządzanie kalibracjami, ścieżka audytu, zarządzanie użytkownikami i inne. Zalecamy GNSoft PROFI także w większych, bardziej spersonalizowanych systemach.

Kontakty

Czy masz jakieś pytania ? Proszę skotaktuj się z nami.